ensl

Jamske perspektive, Kemijski inštitut, 2006

razstava

Ljubljana, Slovenija, junij 2006

Copyright Peter Gedei