ensl

3D film o Lukacovi – Ankini kašči

V okviru projekcij na zadnjih Stereoskopskih dnevih novembra 2023, se je zavrtel tudi kratek 3D film o Lukacovi – Ankini kašči. Ker gre za 3D film, si ga je najbolj priporočljivo ogledati prav v tej tehniki. Na voljo je anaglif verzija za rdeče-modra očala, kakor tudi polni in polovični format slika-ob-sliki, no, pa tudi 2D. Izbrane fotografije je bilo potrebno pretvoriti v 3D, samo snemanje pa sva z Anko uspela sestaviti v enem dnevu.

Kašča je bila po ustnem izročilu zgrajena leta 1814 in prvič vrisana v Franciscejskem katastru leta 1824. Svojemu namenu je kašča služila do začetka sedemdesetih let 20. stoletja. Leta 2007 jo je odkupila sedanja lastnica Anka Grom in jo leta 2016 prenovila. V svoji kašči zdaj sprejema številne obiskovalce in hrani v njej zbirko starega orodja in drugih predmetov. Stavba ima od leta 2000 status nepremičnine kulturne dediščine in je zapisana v registru pod zaporedno številko EŠD 12406.

Anaglif: https://youtu.be/MDadKak0E0k
SBS: https://youtu.be/VzBS7ylD4Ps
hSBS: https://youtu.be/MQPnz-4icBY

Prev Križna jama v lokalnih izdajah National Geographica

Comments are closed.

Copyright Peter Gedei